Chuyên mục: Dự án Homeland Sunrise City

Dự án Homeland Sunrise City dự án đất nền trực thuộc khu vực sông Cổ Cò, Đà Nẵng - Hội An, nơi tiềm năng cho nhà đầu tư.

Chủ đầu tư dự án Homeland Sunrise City
Chủ đầu tư dự án Homeland Sunrise City

Chủ đâu tư dự án Homeland Sunrise City - khu vực sông Cổ Cò Đà Nẵng - Hội An là Công ty MB Land chi nhánh ngân hàng quân đội MB Bank, hợp tác tập đoàn Homeland


Sắp mở bán Dự án Homeland Sunrise City.
Sắp mở bán Dự án Homeland Sunrise City.

Sắp mở bán dự án Homeland Sunrise City, dự kiến mở bán vòa tháng 8/7 sắp tới, dự án được đánh giá đẹp nhất sông Cổ Cò, khu vực Đà Nẵng - Hội An.
Tất cả có 4 kết quả.

zalo